กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ประกาศ : กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ประกาศรับสมัคร : 21 มกราคม 57
รายละเอียด : กรมทรัพยากรน้ำ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับปริญญาเอก หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้รับประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจำเป็นของลักษณะงาน โดยจะต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับปริญญาเอก หรือ
3. มีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 15 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในองค์กร
ทั้งนี้ ประสบการณ์ดังกล่าวต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะผลงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ประจักษ์ และประสบการณ์ในงานนั้นๆโดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากการจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่จะปฏิบัติ หรือมีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 635253880366991081.pdf (576.24 KB)
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 57 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 57
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่