กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ประกาศ : กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ประกาศรับสมัคร : 28 มกราคม 2557
รายละเอียด : กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18020ตามเอกสาร19830 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : ตามเอกสาร ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสาร ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา

เอกสารเพิ่มเติม   635261744986220219.pdf (67.37 KB)
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 57 ถึง วันศุกร์ที่ 31 กุมภาพันธ์ 57
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่