กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสุขภาพจิต

ประกาศ : กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศรับสมัคร : 10 มกราคม 57
รายละเอียด :  กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง ทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   635248573058274138.pdf (320.19 KB)
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 57 ถึง วันอังคารที่ 14 มกราคม 57
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่