กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

รับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ :
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ ( บัดนี้ - 7 กุมภาพันธ์ 2557 )

ประกาศรับสมัคร :
21 มกราคม 57

รายละเอียด :
  มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์
ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์
อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่และให้หัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ
2. รับผิดชอบและจัดทำรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งระเบียนบรรณานุกรม (Bibliographic) และระเบียนฉบับ (Item) รวมทั้งแก้ไขและปรับปรุงระเบียนด้วยระบบ Innopac
3. จัดเตรียมข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ใหม่ผ่านเว็บไซต์ บล็อก และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ รวมถึงการจัดทำสถิติ
4. ปฏิบัติงานบริการยืมตามเอกสารคืนทรัพยากรสารสนเทศ
5. ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หรือเคยปฏิบัติงานด้านเทคนิคของห้องสมุดมาก่อน (หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ระบบ LC และ NLM จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   635258278766871990.pdf (53.54 KB)
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 57 ถึง วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 57

มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่