กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

เรื่อง :         สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
ประกาศรับสมัคร :         24 ธันวาคม 56
รายละเอียด :          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
ตามเอกสาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร (หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทคโนโลยีทางอาหาร) ทางพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ หรือทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรหรือ
ตามเอกสาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือ
ตามเอกสาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ


เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 56 ถึง วันอังคารที่ 14 มกราคม 57
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่