กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ประกาศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ประกาศรับสมัคร 28 มกราคม 57
รายละเอียด : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10330

เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500ตามเอกสาร19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดปรากฏตามประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่ 23 มกราคม 2557 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
1.1 วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
1.2 วิชาภาษาอังกฤษ
2.การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร


เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เอกสารเพิ่มเติม   635261579929854306.pdf (90.99 KB)
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 57 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 57
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่