ปิด Sidebar

งานราชการ 2556 - 2557

[ 261 กระทู้ / 17 ตอบกลับ ]

รายละเอียดบอร์ด: งานราชการล่าสุด อัฟอัพเดท งานราชการ55 กันทุกวัน ค้นหา ตำแหน่ง งาน ได้ทีนี้

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  กรมราชทัณฑ์เปิดสอบงานราชการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป admin 2011-8-22 0/5581 admin 2011-8-22 13:00
  อบต.บ้านดู่ เปิดสอบงานราชการหลายตำแหน่ง วุฒิปวช.ปริญญาตรี และ ปริญญาโทร admin 2011-8-19 0/3929 admin 2011-8-19 08:58
  อบต.หินเหล็กไฟ เปิดสอบงานราชการหลายตำแหน่งวุฒิปวช.ปริญญาตรี และ ปริญญาโท admin 2011-8-19 0/10819 admin 2011-8-19 08:50
  สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสอบงานราชการ วุฒิปริญญาตรี admin 2011-8-19 0/12811 admin 2011-8-19 08:39
  อบต. เกาะแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วุฒิ ปวช. admin 2011-8-19 0/4115 admin 2011-8-19 08:27
  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดสอบรับพนักงานราชการวุฒิปริญญาตรี admin 2011-8-19 0/3907 admin 2011-8-19 07:30
  สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบรับจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ วุฒิปวช. หรือปริญญาตรี 1 ตำแหน่ง admin 2011-8-19 0/4174 admin 2011-8-19 07:11
  สำนักงบประมาณ เปิดสอบงานราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฎิบัติการ วุฒิปริญญาตรี 12 ตำแหน่ง admin 2011-8-19 0/4517 admin 2011-8-19 06:56
  กองทัพอากาศ ประกาศเปิดสอบรับสมัครพนักงานราชการ admin 2011-8-17 0/4790 admin 2011-8-17 10:31
  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ จังหวัดพิจิตร เปิดสอบงานราชการ วุฒิปริญญาตรี admin 2011-8-17 0/4517 admin 2011-8-17 10:25
  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เปิดสอบงานราชการ วุฒิปริญญาตรี admin 2011-8-17 0/4400 admin 2011-8-17 10:20
  กรมสุขภาพจิตเปิดสอบงานราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ หลายอัตรา admin 2011-8-17 0/4142 admin 2011-8-17 10:11
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดสอบงานราชการ วุฒิปริญญาโท admin 2011-8-17 0/4158 admin 2011-8-17 09:58
  สำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบงานราชการ วุฒิปริญญาโท admin 2011-8-17 0/4596 admin 2011-8-17 09:49
  สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบงานราชการตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี admin 2011-8-17 0/4234 admin 2011-8-17 09:43
  สสส. ประกาศรับสมัครบุคลากร วุฒิปริญญาตรี/โท admin 2011-8-16 0/3575 admin 2011-8-16 15:59
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบรับสมัครลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง ปริญญาตรี admin 2011-8-15 0/3643 admin 2011-8-15 13:47
  กรมศุลกากรเปิดสอบรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว admin 2011-8-15 0/5721 admin 2011-8-15 13:41
  กรมสรรพามิต เปิดสอบงานราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ admin 2011-8-15 0/3813 admin 2011-8-15 13:33
  กรมพลศึกษา เปิดสอบงานราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ admin 2011-8-15 0/4325 admin 2011-8-15 13:19
  กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ admin 2011-8-15 0/4349 admin 2011-8-15 13:14
  กรมสุขภาพจิต เปิดสอบงานราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ admin 2011-8-15 0/3829 admin 2011-8-15 12:51
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดสอบรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ admin 2011-8-15 0/5750 admin 2011-8-15 12:46
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 11/2554) admin 2011-8-15 0/3675 admin 2011-8-15 12:40
  กรมควบคุมโรค เปิดสอบงานราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ admin 2011-8-15 0/3190 admin 2011-8-15 12:34
  กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบแข่งขันเพื่อรับสมัครเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยาปี 2554-2555 admin 2011-8-4 0/4259 admin 2011-8-4 15:05
  กรมสรรพสามิต เปิดสอบงานราชการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin 2011-8-4 0/4261 admin 2011-8-4 13:19
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดสอบงานราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ admin 2011-8-4 0/5723 admin 2011-8-4 10:36
  สำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบงานราชการเพื่อจ้างเป็นพนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ admin 2011-8-4 0/4373 admin 2011-8-4 10:30
  อบต บ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ บุรีรัมย์ เปิดสอบงานราชการเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล admin 2011-7-21 0/5595 admin 2011-7-21 23:26
  กรมสุขภาพจิต เปิดสอบงานราชการเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin 2011-7-21 0/3618 admin 2011-7-21 23:11
  อบต.ถลุงเหล็ก บุรีรัมย์ เปิดสอบงานราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล admin 2011-7-19 0/4559 admin 2011-7-19 12:59
  เทศบาลตำบลโนนเจริญ เปิดสอบเข้าแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ admin 2011-7-15 0/4175 admin 2011-7-15 15:38
  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิดสอบงานราชการเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ admin 2011-7-15 0/3736 admin 2011-7-15 15:24
  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดสอบงานราชการพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ admin 2011-7-13 0/3697 admin 2011-7-13 12:35
  สำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบงานราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ admin 2011-7-13 0/5222 admin 2011-7-13 08:11
  องค์การบริหารส่วนตาบลตูมใหญ่ เปิดสอบงานราชการเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตาบล admin 2011-7-13 0/2938 admin 2011-7-13 07:54
  กรมสรรพากร เรื่อง เปิดสอบงานราชการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin 2011-7-9 0/4545 admin 2011-7-9 09:04
  กรมการปกครอง เปิดสอบงานราชการเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ admin 2011-7-9 0/4306 admin 2011-7-9 09:01
  การเคหะแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ admin 2011-7-9 0/5068 admin 2011-7-9 08:56
  กรมพินิจและคุ้มครงอเด็กและเยาวชน เรื่อง เปิดสอบรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ admin 2011-7-9 0/4181 admin 2011-7-9 08:39
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดสอบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงาน admin 2011-7-7 0/4048 admin 2011-7-7 08:28
  เทศบาลเมืองตากรับสมัครและเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล admin 2011-7-5 0/3542 admin 2011-7-5 11:46
  กรมสวรรพสามิต เปิดสอบรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin 2011-7-5 0/3793 admin 2011-7-5 09:14
  กรมสวรรพสามิต เปิดสอบและรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin 2011-7-4 0/3142 admin 2011-7-4 11:48
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและแาหารแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ admin 2011-7-1 0/3758 admin 2011-7-1 13:29
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม ขยายเวลาเปิดสอบงานราชการ admin 2011-6-30 0/4586 admin 2011-6-30 10:01
  กศน.จังหวัดนนทบุรี เปิดสอบรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ admin 2011-6-30 0/4395 admin 2011-6-30 09:53
  สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดรับพนักงานราชการช่วยงานด้านสาธารณสุข 1 อัตรา admin 2011-6-30 0/4757 admin 2011-6-30 09:45
  กรมส่งเสริมการส่งออก เปิดสอบงานราชการเพื่อแข่งขันและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ admin 2011-6-30 0/3351 admin 2011-6-30 09:40

รายชื่อสมาชิกที่กำลังใช้งานบอร์ดนี้