ปิด Sidebar

งานราชการ 2556 - 2557

[ 261 กระทู้ / 17 ตอบกลับ ]

รายละเอียดบอร์ด: งานราชการล่าสุด อัฟอัพเดท งานราชการ55 กันทุกวัน ค้นหา ตำแหน่ง งาน ได้ทีนี้

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ admin 2011-6-30 0/14023 admin 2011-6-30 09:29
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบแข่งขันเพื่อตั้งบุคคลเข้ารับราชการ admin 2011-6-30 0/4163 admin 2011-6-30 09:21
  เรือนจำกลางคลองเปรม เปิดสอบรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ admin 2011-6-30 0/5083 admin 2011-6-30 08:18
  จังหวัดน่าน เปิดสอบรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ admin 2011-6-29 0/9228 admin 2011-6-29 18:54
  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดสอบรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ admin 2011-6-29 0/4900 admin 2011-6-29 18:47
  กรมทรัพยากรธรณี เปิดสอบงานราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ admin 2011-6-29 0/4052 admin 2011-6-29 18:38
  กรมการปกครอง รับสมัครงานราชการและเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ admin 2011-6-26 0/4250 admin 2011-6-26 07:56
  สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดสอบงานราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ admin 2011-6-26 0/6616 admin 2011-6-26 07:49
  เทศบาลเมืองตาก เปิดสอบและรับสมัครงานราชการเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล admin 2011-6-26 0/4907 admin 2011-6-26 07:44
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว งานราชการ admin 2011-6-26 0/3693 admin 2011-6-26 07:36
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสอบเพื่อบรรจุบุคลเข้าทำงานราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ admin 2011-6-25 0/4036 admin 2011-6-25 16:34
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดสอบงานราชการประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ admin 2011-6-25 0/3754 admin 2011-6-25 16:01
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ admin 2011-6-25 0/3873 admin 2011-6-25 15:56
  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครลูกจ้างพนักงานราชการชั่วคราว สังกัดสำนักบริหาร admin 2011-6-25 0/3909 admin 2011-6-25 15:49
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดสอบงานราชการ admin 2011-6-25 0/4124 admin 2011-6-25 14:26
  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เปิดสอบงานราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู admin 2011-6-25 0/4391 admin 2011-6-25 14:09
  กรมบังคับคดี เปิดสอบและรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin 2011-6-25 0/21379 admin 2011-6-25 13:50
  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเปิเสอบบุคคลเป็นพนักงานราชการ admin 2011-6-25 0/8847 admin 2011-6-25 13:39
  บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดสอบรับสมัครบุคคลเข้าทำงานราชการ admin 2011-6-25 0/5086 admin 2011-6-25 13:30
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครและเปิดสอบบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ admin 2011-6-25 0/4725 admin 2011-6-25 13:23
  สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร admin 2011-6-25 0/6455 admin 2011-6-25 13:14
  กรมสุขภาพจิต เปิดสอบและรับสมัครงานราชการตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ admin 2011-6-25 0/3757 admin 2011-6-25 13:05
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล admin 2011-6-15 0/5751 admin 2011-6-15 16:20
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ เปิดสอบงานราชการ 3 อัตรา admin 2011-6-15 0/5057 admin 2011-6-15 16:16
  สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดสอบรับข้าราชการหลายอัตรา admin 2011-6-15 0/4497 admin 2011-6-15 16:11
  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการมหาวิทยาลัย admin 2011-6-15 0/3992 admin 2011-6-15 16:04
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสัครงานราชการและเปิดสอบอาจารย์ประจำพิเศษ admin 2011-6-15 0/9198 admin 2011-6-15 16:00
  กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการจ้างเหมาบริการ admin 2011-6-15 0/4443 admin 2011-6-15 15:54
  เทศบาลนครสงขลา เปิดสอบและรับสมัครงานราชการพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล admin 2011-6-8 0/4418 admin 2011-6-8 17:10
  กรมศิลปากร รับสมัครงานราชการและเปิดสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ admin 2011-6-8 0/4235 admin 2011-6-8 17:01
  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เปิดสอขแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ admin 2011-6-8 0/3476 admin 2011-6-8 16:56
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ admin 2011-6-8 0/6834 admin 2011-6-8 16:13
  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครและเปิดสอบบุคคลเพือเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin 2011-6-8 0/4144 admin 2011-6-8 16:01
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานราชการและเปิดสอบคัดเลือกบุคคล admin 2011-6-8 0/4159 admin 2011-6-8 15:46
  มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการมหาวิทยาลัย admin 2011-6-8 0/3613 admin 2011-6-8 15:40
  สำนักงาน ป.ป.ช. คณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง admin 2011-6-8 0/3572 admin 2011-6-8 15:35
  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งบุคลากร admin 2011-6-2 0/4794 admin 2011-6-2 10:13
  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก รับสมัครงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน admin 2011-6-2 0/4652 admin 2011-6-2 10:05
  โรงเรียนเทพศิรินทร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว admin 2011-6-2 0/4322 admin 2011-6-2 09:54
  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานราชการ admin 2011-5-30 0/4463 admin 2011-5-30 11:41
  โรงพยาบาลสิรินธร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม admin 2011-5-30 0/7238 admin 2011-5-30 11:36
  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ค้นคว้าและวิจัยข้อมูล admin 2011-5-30 0/4323 admin 2011-5-30 11:31
  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ admin 2011-5-30 0/4689 admin 2011-5-30 11:24
  สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฯ งานห้องปฏิบัติการคุณภาพ admin 2011-5-30 0/5602 admin 2011-5-30 11:19
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางลพบุรี admin 2011-5-30 0/3700 admin 2011-5-30 11:14
  ศกรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรม admin 2011-5-30 0/3817 admin 2011-5-30 11:10
  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ admin 2011-5-30 0/4760 admin 2011-5-30 10:58
  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ admin 2011-5-30 0/4035 admin 2011-5-30 10:49
  อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าน้าที่หลายตำแหน่ง admin 2011-5-20 0/4034 admin 2011-5-20 16:39
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ นักตรวจสอบภายใน admin 2011-5-9 0/4417 admin 2011-5-9 15:25

รายชื่อสมาชิกที่กำลังใช้งานบอร์ดนี้