กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร รับสมัครอาจารย์

[size=4][size=5]
อาจารย์ผู้สอน ทั้งเต็มเวลา(Full time) และบางเวลา(Part time) เปิดรับตลอดทั้งปี

              วิชาต่างๆ คือ คณิต วิทย์ ไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิทย์พื้นฐาน ความถนัดทางแพทย์ สถาปัตย์ วิศวะ ครู ฯลฯ
              ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อาหรับ ฯลฯ (รับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
              วิชาระดับมหาวิทยาลัย เช่น แคลคูลัส สถิติ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การตลาด บัญชี วิศวะ ฯลฯ     
                                
ผู้สอนสามารถเลือกระดับชั้น(อนุบาลถึงมหาวิทยาลัย) วิชา รวมถึงวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการสอนได้
              (มีสอนทั้งในและนอกสถานที่ เช่น  บ้าน บริษัทของนักเรียน โรงเรียนในเครือ ในเขตกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง)
              แบบเต็มเวลา ทำงานวันเสาร์อาทิตย์ และหยุด 1 วันในสัปดาห์    แบบบางเวลา เข้างานตามวันเเละเวลาที่มีสอน [/size][/size]
มีทิปon Google+
มีทิป :

กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่