กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร รับสมัครอาจารย์

โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ 2538เปิดรับสมัครอาจารย์ผู้สอน ทั้งเต็มเวลา(Full time) และบางเวลา(Part time) เปิดรับตลอดทั้งปี

              วิชาต่างๆ คือ คณิต วิทย์ ไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิทย์พื้นฐาน ความถนัดทางแพทย์ สถาปัตย์ วิศวะ ครู ฯลฯ

              ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อาหรับ ฯลฯ (รับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)

              วิชาระดับมหาวิทยาลัย เช่น แคลคูลัส สถิติ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การตลาด บัญชี วิศวะ ฯลฯ     

                                

              ผู้สอนสามารถเลือกระดับชั้น(อนุบาลถึงมหาวิทยาลัย) วิชา รวมถึงวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการสอนได้

              (มีสอนทั้งในและนอกสถานที่ เช่น  บ้าน บริษัทของนักเรียน โรงเรียนในเครือ ในเขตกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง)

              แบบเต็มเวลา ทำงานวันเสาร์อาทิตย์ และหยุด 1 วันในสัปดาห์    แบบบางเวลา เข้างานตามวันเเละเวลาที่มีสอนดูรายละเอียดและตำแหน่งอื่นๆ โดยการค้นหาคำว่า "ฝ่ายบุคคล โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร"ในเว็บไซด์ [url]www.google.com[/url]วิธีการสมัคร

        1.สมัครผ่านเว็บไซด์หางาน (กรุณาค้นหาคำว่า "ฝ่ายบุคคล โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร"ในเว็บไซด์ [url]www.google.com[/url])

หรือ 2.กรอกแบบฟอร์มทางอินเตอร์เน็ต [url]http://baanvichakorn.com/jobs.php[/url]

หรือ 3.ส่งประวัติส่วนตัว ประสบการณ์การทำงานและตำแหน่งที่ต้องการมาที่ [email]hr_bvk@hotmail.com[/email]

หรือ 4.สมัครด้วยตนเอง กรุณาเตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และรูปถ่าย 2 รูป*1-3 ทางโรงเรียนสามารถนัดกรอกใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ในวันเดียวกันได้ค่ะ*

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080-621-9532  [email]hr_bvk@hotmail.com[/email]
มีทิปon Google+
มีทิป :

กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่