กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่
วันนี้พาเพื่อนๆ เขาป่าเก็บผักหวานป่ากันครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผักหวานป่ากำลังออดอกและยอด ชึ่งเป็นรุ่นแรกของปี ที่ผมจะพาไปชมวันนี้เป็นผักหวานป่าจริงเกิดเองตามธรรมชาติ ไม่ใช่ผักหวานป่าที่ใส่ปุ๋ยและรดน้ำแล้วบังคับให้ออกยอดตลอดทังปี ผักหวานป่าหลังจากเก็บสะสมอาหารมาในช่วงหน้าฝนและหนาวก็ถึงเวลาที่ต้องออกดอกออกผลเพื่อขยายพันธุ์ ถึงแม้อากาศจะแล้งแดดจะจัดขนาดไหนเขาก็อยู่ได้ไม่ต้องไปรดน้ำหรือใส่ปุ๋ยเพิ่มเติม ต้นผักหวานป่าแปลงนี้เป็นผักหวานป่าที่เกิดขึ้นเองทุกต้น เขาจะเกิดขึ้นมาเรื่อยจากรากของต้นใหญ่ ที่แปลงนี้เป็นที่ดินของยายแล้วยกให้แม่และน้าซึ่งเดิมเป็นป่ามาก่อนแต่เดียวนี้เหลือส่วนที่เป็นป่าอยู่ประมาณห้าไร่ ส่วนอื่นๆ ได้ถูกแปลงเป็นไร่อ่อยหมดแล้ว ชึ่งถ้าเอาไปปลูกอ่อยจะสร้างรายได้ให้ไร่ละ 1 หมื่นขึ้นไป เพราะฉะนั้นแถวบ้านผมจึงไม่หลงเหลือปล่าอีกต่อไป ส่วนผักหวานป่าที่มีอยู่เมื่อตอนผมเป็นเด็กมันก็ต้นเล็กๆ และไม่มีเยอะขนาดนี้ สาเหตมาจากเมื่อก่อนมีไฟใหม้ปาทุกปีทำให้เผาต้นผักหวานต้นใหญ่ตายหมด ผักหวานต้องเริ่มแตกยอดใหม่จากพื้นดินทุกปีทำให้ไม่มีผักหวานต้นใหญ่ ช่วงหลังมาคนปลูกอ่อยเยอะ จึงทำให้ไฟป่าลดลงเพราะเจ้าของไร่อ่อยทุกคนจะระวังเรื่องนี้มาก เพราะถ้าเกิดจะทำให้รายได้ของเขาลดน้อยลง เพราะอ่อยจะถูกเผาก่อนผักหวานป่าที่เป็นต้นไม้ที่ทนแล้งได้ดีมากแถมตายหยากดูได้จากรูปเลยครับ ผักหวานขอแค่ยังเหลือต่อและรากเขาก็แตกยอดใหม่ได้ทุกปี แต่ก็มีหลายคนมาขโมยขุดต้นผักหวานป่าไปปลูกไม่รู้จะขุดไปทำไม ผมเองเคยขุดออกจากไร่อ่อยเป็นร้อยต้นตอนทำไร่ใหม่ๆ เอาไปปลูกแต่แล้วตายหมด เพราะมันเป็นต้นไม้ที่ปลูกยากสุดๆ


ต้นผักหวานป่าพวกนี้โตไว้ถ้าปีถึงสองปีไม่มีคนเก็บ แต่ก็เป็นไปได้ยาก เพราะมันมีหลายคนเก็บ ไม่ว่าจะเป็น ลุง ป้า น้า หลาน ต่างมาเก็บที่นี้กันหมด ไม่ต้องชื้อเพราะมีแต่พี่แต่น้องกัน แต่ละคนเก็บก็เอาแค่พอแกง หรือเก็บแล้วก็เอาไปแบงบ้านนั้นบ้านนี้อีกที ไม่มีใครเก็บไปแช่ตูเย็น เพราะอีกสามวันผักหวานป่าก็ยาว ส่วนช่วงน่าฝนก็ไม่มีใครสนใจที่จะเก็บไปแกงป่อยให้มันแก่ทิ้งไป เพราะหลายคนต่างบอกว่ามันแกงไม่อะหร่อย บอก มันไม่หวาน ไม่อะหร่อยหมือนยอดแรกของปี ผมเห็นคนกรุงเทพไม่เห็นเลือกเลยว่าน่าไหนเห็นในตลาดมีขายตลอด

วันนี้ผมเก็บผักหวานแค่สองต้นก็พอแกง เล่นใช้บันใดปีนต้นใหญ่เลยพอแกงเร็ว เดียววันหน้าผมจะมาเร่าถึง ประโยชน์ ผักหวานป่า ว่ามีอะไรมัง วันนี้ชมสวนผักหวานป่าไปก่อนครับ

มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่