กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

เรื่อง :         มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ( บัดนี้ - 17 มกราคม 2557 )
ประกาศรับสมัคร :         24 ธันวาคม 2556
รายละเอียด :          มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทุกสาขา
2. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
3. หากมีประสบการณ์ด้านการศึกษา หรือการจัดการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ติดต่อประสานงานกับสถาบัน มหาวิทยาลัยในต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลและจัดการเอกสารมาตรฐานหลักสูตร (นานาชาติ) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดเตรียมเอกสารสรุปเกี่ยวกับข้อมูลของงานพัฒนาหลักสูตร และเตรียมรายงานประจำปี
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ :
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถเขียนจดหมายติดต่อสื่อสาร และจดรายงานการประชุมได้เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Interne ได้ในระดับดี
3. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล
4. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ สามารถติดต่อประสานงานได้ดี และมีความทุ่มเทในการทำงาน


เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 56 ถึง วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 57
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่