กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรื่อง :         สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี)
ประกาศรับสมัคร :         26 ธันวาคม 2556
รายละเอียด :          สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี)
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริยญาตีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัยชี

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 57 ถึง วันพุธที่ 15 มกราคม 57
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่