กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัด
ประกาศรับสมัคร :
07 มกราคม 57
รายละเอียด :
  กรมการค้าภายใน 44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการชั่งตวงวัด
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการชั่งตวงวัดตามคำแนะนำแนวทางคู่มือปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด และหรือตรวจสอบการใช้เครื่องชั่งตวงวัด และสินค้าหีบห่อ
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 57 ถึง วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 57
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่