กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง

ประกาศ : กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต)
ประกาศรับสมัคร : 10 มกราคม 57
รายละเอียด : กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานห้องทดลอง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 635246854862568220.pdf (366.06 KB)
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 57 ถึง วันอังคารที่ 28 มกราคม 57
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่