กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครงาน

ประกาศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ประกาศรับสมัคร : 10 มกราคม 57
รายละเอียด :
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านบริหารงานบุคคล
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   635248771439594584.pdf (617.31 KB)
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 57 ถึง วันอังคารที่ 24 มกราคม 57
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่