กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ประกาศ : กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)
ประกาศรับสมัคร : 16 มกราคม 57
รายละเอียด :  กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)
อัตราเงินเดือน : 16,400 ตามเอกสาร 18,040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น


เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   635253026720855731.pdf (420.05 KB)
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 22 มกราคม 57 ถึง วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 57
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่