กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัมนาธุรกิจนิวเคลียร์

ประกาศ : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัมนาธุรกิจนิวเคลียร์
ประกาศรับสมัคร : 23 มกราคม 57
รายละเอียด : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
เอกสารต้นฉบับ : เจ้าหน้าที่
ชื่อตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัมนาธุรกิจนิวเคลียร์
อัตราเงินเดือน : 60,000ตามเอกสาร92,400 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปริญญาตรี
ตามเอกสาร ปริญญาโท
ตามเอกสาร ปริญญาเอก

เอกสารเพิ่มเติม    635258982640140306.pdf (88.02 KB)
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 21 มกราคม 57 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 57
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่