กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

ขายตรง กับเทคนิคควรรู้

ขายตรง กับเทคนิคควรรู้

ในเมื่อเราไม่มีทางเลือกไปที่ไหนก็มีแต่ธุรกิจขายตรง ทำทีม หาคน เปิดเน็ตก็เจอ ขึ้นสพารลอยยังเจอ เขาห้องนำก็เจออยู่ข่างฝา หนีมันไม่ได้จริง ลองทำมันเลยดีไหม ฮ่าๆ ก่อนทำเราก็มาหาข้อมูลมาเรียนรู้กลยุทธ์ในการทำขายตรงกันก่อนครับ

1.มองคนออก
นักบริหารที่ดีจะต้องมองให้ออกว่าบุคคลใดในองค์กรของเรา ที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความตั้งใจจริงที่ปรารถนาอยากประสบความสำเร็จ ในการทำธุรกิจเครือข่าย ขายตรง เพื่อเราจะได้ผลักดันให้เขาเหล่านั้นเข้าสู่คอร์สฝึกอบรม เพื่อเพิ่มขีดความรู้ ความสามารถของทีมเวิร์ค และถือได้ว่าเป็นการติดอาวุธทางสติปัญญาให้กับผู้นำของทีม

2.บอกคนได้
ผู้นำที่เราเลือกแล้วนั้นหมายถึงแม่ทัพที่จะรบเคียงบาเคียงไหล่กับเรา เพื่อนำพาความสำเร็จให้เกิดขึ้นให้ได้ ฉะนั้นก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องบอกกล่าวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวของผู้นำ เพื่อให้การขับเคลื่อนธุรกิจเครือข่าย ขายตรง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดเอาไว้ ฉะนั้นผู้นำที่เราเลือกมาจะต้องสามารถบอกได้

3.ใช้คนเป็น
จำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ผู้บริหารหรือผู้นำจะต้องมอบหมายหน้าที่และบทบาทให้กับผู้นำในองค์กร เพื่อเป็นการดึงเอาศักภายที่มีอยู่ในตัวบุคคลออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร โดยพยายามทำให้ผู้นำได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ เพื่อช่วยกันสะท้อนมุมมองต่าง ๆ ให้ออกมาได้ดีที่สุด


4.เห็นความสำเร็จ
ความสำเร็จเป็นที่ปรารถนาของทุก ๆ คน และทุก ๆ อาชีพ แต่ในอาชีพนักธุรกิจเครือข่าย ขายตรง ความสำเร็จของผู้นำเกิดขึ้นได้จากความสำเร็จของทีมงานใต้องค์กร ฉะนั้นท่านใดที่สามารถทำได้ตามเทคนิคเบื้องต้น ท่านก็สามารถเห็นความสำเร็จได้อยู่ไม่ไกล
เขียนบทความโดย ใจกล้า กาดำดวน

หวังว่าคงเป็นแนวทางในการทำธุรกิจขายตรงได้ไม่มากก็น้อย ขอให้ร่ำรวยกันทุกคน
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่