กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิปริญญาตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  
รายละเอียด งานราชการที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปิดรับ

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 10,010 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เปิดรับสมัคร :  วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554  
ประกาศรับสมัครงานราชการ :  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่