เธ„เธณเธ„เน‰เธ™: ปริญญาตรี

  เธšเธญเธฃเนŒเธ” เธœเธนเน‰เน‚เธžเธชเธ•เนŒ เธ•เธญเธšเธเธฅเธฑเธš/เน€เธ‚เน‰เธฒเธŠเธก เน‚เธžเธชเธ•เนŒเธฅเนˆเธฒเธชเธธเธ”
กรมควบคุมโรคเปิดสอบงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2012-2-26 0 / 3497 admin 2012-2-26 14:32
กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดสอบงานราชการ 40 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2012-2-24 0 / 4153 admin 2012-2-24 14:23
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดสอบราชการโดยวิธี สอบแข่งขัน งานราชการ 2556 - 2557 admin 2012-2-24 0 / 3292 admin 2012-2-24 13:23
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบงานราชการ งานราชการ 2556 - 2557 admin 2012-2-15 0 / 3375 admin 2012-2-15 09:53
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบรับสมัครพนักงานราชการ ครู วุฒิปริญญาตรี 300 ตำแหน่ง งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-27 5 / 13135 เธ™เธดเธฃเธ™เธฒเธก 2012-1-10 14:41
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-11-11 0 / 4014 admin 2011-11-11 09:30
กรมการจัดหางาน เปิดสอบรับสมัครงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-11-9 0 / 4538 admin 2011-11-9 15:49
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปริญญาตรี,ปวช งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-11-9 0 / 4080 admin 2011-11-9 15:43
ศาลยุติธรรม เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน ๔๐ อัตร วุฒิ ปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-11-1 0 / 6957 admin 2011-11-1 10:37
จังหวัดมหาสารคาม เปิดสอบงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-11-1 0 / 4943 admin 2011-11-1 10:34
กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 2 ตำแหน่ง งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-11-1 0 / 5060 admin 2011-11-1 10:32
จังหวัดนครราชสีมา เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา วุฒิ ปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-10-29 0 / 4919 admin 2011-10-29 11:44
จังหวัดกำแพงเพชร เปิดสอบ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม วุฒิ ปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-10-29 0 / 5141 admin 2011-10-29 11:31
จังหวัดปราจีนบุรี เปิดสอบคัดเลือกบุกคนเข้าเป็นพนักงานราชการปวส. ปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-10-29 0 / 4869 admin 2011-10-29 11:22
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม เปิดสอบงานราชการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-10-18 0 / 4762 admin 2011-10-18 10:24
นครศรีธรรมราช เปิดสอบรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี, ปวส., ปวท. งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-10-18 0 / 4552 admin 2011-10-18 10:08
กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการพื่อบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-10-17 0 / 4205 admin 2011-10-17 15:33
กรมสุขภาพจิตรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-10-17 0 / 3435 admin 2011-10-17 15:25
กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-10-17 0 / 4195 admin 2011-10-17 14:50
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-10-14 0 / 4445 admin 2011-10-14 14:18
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต๕ สุพรรณบุรี เปิดสอบเพื่อเขาเป็นพนักงานราชการครู วุฒิ ปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-10-14 0 / 4102 admin 2011-10-14 14:06
กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบงานราชการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปริญญาตรี โท งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-10-14 0 / 5124 admin 2011-10-14 12:16
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบและรับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-10-14 0 / 4115 admin 2011-10-14 11:51
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา วุฒิปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-9-30 0 / 4261 admin 2011-9-30 12:07
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-9-30 0 / 4377 admin 2011-9-30 12:03
กรมพัฒนาที่ดินเปิดสอบรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ปวส. งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-9-2 0 / 3584 admin 2011-9-2 10:47
กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบงานราชการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-9-2 0 / 3921 admin 2011-9-2 08:24
กรมทรัพยากรน้ำ ประกาศเปิดสอบรับสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-22 2 / 4986 เธ™เธดเธฃเธ™เธฒเธก 2011-9-1 21:26
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการาร วุฒิปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-9-1 0 / 3541 admin 2011-9-1 10:11
กระทรวงยุติธรรม เปิดสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี, ปริญญาโท งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-31 0 / 3998 admin 2011-8-31 10:03
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วุฒิปริญญาตรี งานรัฐวิสาหกิจ admin 2011-8-31 0 / 8252 admin 2011-8-31 09:53
รฟม. รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท งานรัฐวิสาหกิจ admin 2011-8-30 0 / 7507 admin 2011-8-30 21:58
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการเพื่อเข้ารับราชการ ในสังกัด วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-30 0 / 4440 admin 2011-8-30 17:30
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบรับสมัครพนักงาน วุฒิปริญญาตรี โท เอก งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-27 0 / 3580 admin 2011-8-27 07:12
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบรับสมัครพนักงาน วุฒิปริญญาตรี โท เอก งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-27 0 / 3580 admin 2011-8-27 07:12
จังหวัดแพร่ เปิบสอบรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-23 0 / 5335 admin 2011-8-23 13:57
อบต.บ้านดู่ เปิดสอบงานราชการหลายตำแหน่ง วุฒิปวช.ปริญญาตรี และ ปริญญาโทร งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-19 0 / 3672 admin 2011-8-19 08:58
อบต.หินเหล็กไฟ เปิดสอบงานราชการหลายตำแหน่งวุฒิปวช.ปริญญาตรี และ ปริญญาโท งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-19 0 / 10500 admin 2011-8-19 08:50
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสอบงานราชการ วุฒิปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-19 0 / 12442 admin 2011-8-19 08:39
อบต. เกาะแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วุฒิ ปวช. งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-19 0 / 3844 admin 2011-8-19 08:27
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดสอบรับพนักงานราชการวุฒิปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-19 0 / 3650 admin 2011-8-19 07:30
สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบรับจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ วุฒิปวช. หรือปริญญาตรี 1 ตำแหน่ง งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-19 0 / 3943 admin 2011-8-19 07:11
สำนักงบประมาณ เปิดสอบงานราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฎิบัติการ วุฒิปริญญาตรี 12 ตำแหน่ง งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-19 0 / 4291 admin 2011-8-19 06:56
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ จังหวัดพิจิตร เปิดสอบงานราชการ วุฒิปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-17 0 / 4283 admin 2011-8-17 10:25
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เปิดสอบงานราชการ วุฒิปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-17 0 / 4189 admin 2011-8-17 10:20
สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบงานราชการตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-17 0 / 3982 admin 2011-8-17 09:43
สสส. ประกาศรับสมัครบุคลากร วุฒิปริญญาตรี/โท งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-16 0 / 3323 admin 2011-8-16 15:59
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบรับสมัครลูกจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง ปริญญาตรี งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-15 0 / 3427 admin 2011-8-15 13:47
กรมพลศึกษา เปิดสอบงานราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-15 0 / 4087 admin 2011-8-15 13:19
กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ งานราชการ 2556 - 2557 admin 2011-8-15 0 / 4123 admin 2011-8-15 13:14