กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

iPad Wi-Fi วิธีแกะเครื่องซ่อม

iPad Wi-Fi  Repair
            คงเป็นแนวทางให้หลายคนได้เป็นอย่างดีสำรับรีวิวการแกะเครื่อง iPad Wi-Fi และสำรับคนที่อยากลองแกะเครื่องเองไม่ว่าท่านจะเแกะออกมาซ่อมหรือแค่เปล่าฝุ่น ขั้นต้อนการทำก็ไม่ยากอย่างที่คิดสำรับงานนี้ สำรับคนที่ชอบแกะนูนแกะนี้อยู่เป็นประจำคงไม่ใช้เรื่องยาก
Review นีifixitเป็นผู้จัดทำเพื่อช่อม Ambient Light Sensor ซึงทำได้ละเอียดดีมาก แต่ติดปันหาแค่เป็นภาษาอังกฤเท่านั้น แต่ไม่ต้องห่วงครับ ใครที่ไม่เก่งภาษาก็ไปใช้ Google Translate ในการแปลเอาแล้วกัน อิอิ ด้วยความขี่ขี้เกียจแปลของผมเอง


Step 1 — Display Assembly
We are currently working on a better method to open the iPad. This method will open the iPad, but will almost certainly result in broken retaining clips.

Insert a metal spudger between the top edge of the display assembly and the rear panel assembly.

Rotate the spudger away from you to release the tabs along the top edge of the display.

Insert a second metal spudger between the top edge of the display assembly and the rear panel assembly to keep the tabs from snapping back into place.

ภาพ1 iPad Wi-Fi

meetips_iPad_Wi-Fi_01.jpg
2010-11-11 09:29


ภาพ2 iPad Wi-Fi

meetips_iPad_Wi-Fi_02.jpg
2010-11-11 09:29


Step 2
With one spudger, work your way along the right edge of the iPad, releasing tabs as you go.

ภาพ3 iPad Wi-Fi

meetips_iPad_Wi-Fi_03.jpg
2010-11-11 09:29


ภาพ4 iPad Wi-Fi

meetips_iPad_Wi-Fi_04.jpg
2010-11-11 09:29


Step 3
Lift the display assembly away from the rear panel assembly by its bottom edge.

Do not attempt to remove the display at this time, as it is attached to the rear panel assembly.

ภาพ5 iPad Wi-Fi

meetips_iPad_Wi-Fi_05.jpg
2010-11-11 09:29
มีทิปon Google+
มีทิป :
ต่อกันเลยวิธีแกะiPad Wi-Fi ซ่อม

step 4
- In the following steps, you will disconnect the three cables attaching the display assembly to the logic board. The cables are for the following components:

ภาพ6 iPad Wi-Fi

meetips_iPad_Wi-Fi_06.jpg
2010-11-11 09:45

สีแดงเป็น Digitizer

สีส้มคือสาย Ambient Light Sensor

สีเหลืองคือสาย Display Data Cable


Step 5
- Use the edge of a plastic opening tool to flip up the retaining flaps holding the digitizer ribbon cables in their sockets on the logic board.

ภาพ7 iPad Wi-Fi

meetips_iPad_Wi-Fi_07.jpg
2010-11-11 09:45

- Be sure you are flipping up the retaining flap, not the socket itself.

ภาพ8 iPad Wi-Fi

meetips_iPad_Wi-Fi_08.jpg
2010-11-11 09:45

- Pull the digitizer ribbon cables straight out of their sockets.

ภาพ9 iPad Wi-Fi

meetips_iPad_Wi-Fi_09.jpg
2010-11-11 09:45


Step 6
- Use a plastic opening tool to remove the ambient light sensor connector from its socket by gently prying upward.

ภาพ10 iPad Wi-Fi

meetips_iPad_Wi-Fi_10.jpg
2010-11-11 09:45
มีทิป :
Step 7
- Disconnect the display data cable from the main board by flipping up the metal retainer by its black plastic pull tab.

ภาพ11 iPad Wi-Fi

meetips_iPad_Wi-Fi_11.jpg
2010-11-11 09:53

- Pull the cable connector away from its socket.

- Pull the connector parallel to the face of the logic board.

ภาพ12 iPad Wi-Fi

meetips_iPad_Wi-Fi_12.jpg
2010-11-11 09:53


Step 8
- Remove the display assembly from the rear panel assembly.

ภาพ13 iPad Wi-Fi

meetips_iPad_Wi-Fi_13.jpg
2010-11-11 09:53


Step 9 — Ambient Light Sensor
- Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the ambient light sensor board off the adhesive securing it to the display frame.

ภาพ14 iPad Wi-Fi

meetips_iPad_Wi-Fi_14.jpg
2010-11-11 09:53


- Once you've gained enough clearance, peel the ambient light sensor off the LCD.

ภาพ15 iPad Wi-Fi

meetips_iPad_Wi-Fi_15.jpg
2010-11-11 09:53


- If necessary, attach the plastic view window to your new ambient light sensor before installation.

ภาพ16 iPad Wi-Fi

meetips_iPad_Wi-Fi_16.jpg
2010-11-11 09:53
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่