กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

iPad 3G วิธีแกะเครื่องซ่อม

มาดูวิธีแกะเครื่องซ่อม iPad 3G บ้างครับ หลังจากคารที่แล้วเราได้ดู iPad Wi-Fi กันไปแล้ว ดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับ สำรับท่านที่เป็นช่างอยู่แล้วเครื่องมือพร้อมคงทำได้สบายแต้สำรับท่ามือใหม่จะลองก็ค่อยๆทำและใจเย็น วันนีเราจะได้เห็นว่าเจ้า iPad 3G ข่างในมีอะไรกันมัง ลองชมกันเลยดีกว่าครับ แปลเองเช่นเคยครับ หรือจะใช้ตัวช่วยอย่าง Google Translate ก็ไม่ว่ากัน ขอมูลก็เป็นของฝรั่งเว็บเดิม ifixit.com ขยันแกะเครื่องซ่อมกันจริงๆ


Edit Step 1 — Display Assembly
-The iPad shown in the photos may look slightly different from your iPad, but the procedure is the same.

iPad 3G ภาพ 1

iPad 3G Repair Manual meetips 001.jpg
2010-11-23 14:57

-Insert a metal spudger between the right edge of the display assembly and the rear panel assembly.

iPad 3G ภาพ 2

iPad 3G Repair Manual meetips 002.jpg
2010-11-23 14:57

-Rotate the spudger away from you to release the tabs along the top edge of the display.


     
Step 2
-Insert a second metal spudger between the top edge of the display assembly and the rear panel assembly to keep the tabs from snapping back into place.

iPad 3G ภาพ 3

iPad 3G Repair Manual meetips 003.jpg
2010-11-23 14:57

-Pry the display assembly away from the rear panel.

iPad 3G ภาพ 4

iPad 3G Repair Manual meetips 004.jpg
2010-11-23 14:57


     
Step 3
-Continue prying the display assembly away from the rear panel along the bottom and left edges of the iPad.

iPad 3G ภาพ 5

iPad 3G Repair Manual meetips 005.jpg
2010-11-23 14:57

iPad 3G ภาพ 6

iPad 3G Repair Manual meetips 006.jpg
2010-11-23 14:57Step 4  
-Lift the display assembly away from the rear panel assembly by its right edge.

-Do not excessively lift the display assembly off the rest of the iPad, as a fragile antenna cable with very little slack still connects the two components.

iPad 3G ภาพ 7

iPad 3G Repair Manual meetips 007.jpg
2010-11-23 14:57Step 5
-Use the flat end of a spudger to pry the antenna connector closest to the bottom of the iPad up off its socket on the communications board.

iPad 3G ภาพ 8

iPad 3G Repair Manual meetips 008.jpg
2010-11-23 14:57Step 6
-In the following steps, you will disconnect the three cables attaching the display assembly to the logic board. The cables are for the following components:

iPad 3G ภาพ 9

iPad 3G Repair Manual meetips 009.jpg
2010-11-23 14:57


แดง Digitizer

สม Ambient Light Sensor

เหลือง Display Data CableStep 7
-Use the edge of an iPod opening tool to flip up the retaining flaps holding the digitizer ribbon cables in their sockets on the logic board.

iPad 3G ภาพ 10

iPad 3G Repair Manual meetips 010.jpg
2010-11-23 14:57

-Be sure you are flipping up the retaining flap, not the socket itself.

iPad 3G ภาพ 11

iPad 3G Repair Manual meetips 011.jpg
2010-11-23 14:57

-Pull the digitizer ribbon cables straight out of their sockets.

iPad 3G ภาพ 12

iPad 3G Repair Manual meetips 012.jpg
2010-11-23 14:57
มีทิปon Google+
มีทิป :
มาดูขั้นตอนต่อไปเลยครับสำรับวิธีแกะเครื่องซ่อม iPad 3G

Step 8
-Use an iPod opening tool to remove the ambient light sensor connector from its socket by gently prying upward.

iPad 3G ภาพ 13

iPad 3G Repair Manual meetips 013.jpg
2010-11-23 15:13


     
Step 9
-Disconnect the display data cable from the main board by flipping up the metal retainer by its black plastic pull tab.

iPad 3G ภาพ 14

iPad 3G Repair Manual meetips 014.jpg
2010-11-23 15:13

-Pull the cable connector away from its socket.

-Pull the connector parallel to the face of the logic board.

iPad 3G ภาพ 15

iPad 3G Repair Manual meetips 015.jpg
2010-11-23 15:13Step 10  
-Remove the display assembly from the rear panel assembly.

iPad 3G ภาพ 16

iPad 3G Repair Manual meetips 016.jpg
2010-11-23 15:13Step 11 — Ambient Light Sensor
-If necessary, peel the strip of foam tape off the ambient light sensor.

-It is not necessary to completely remove the foam tape attached to the antenna.

iPad 3G ภาพ 17

iPad 3G Repair Manual meetips 017.jpg
2010-11-23 15:13


      
Step 12
-Use the edge of an iPod opening tool to carefully pry the ambient light sensor board off the adhesive securing it to the display frame.

iPad 3G ภาพ 18

iPad 3G Repair Manual meetips 018.jpg
2010-11-23 15:13

-Once you've gained enough clearance, peel the ambient light sensor off the LCD.

iPad 3G ภาพ 19

iPad 3G Repair Manual meetips 019.jpg
2010-11-23 15:14

-If necessary, attach the plastic view window to your new ambient light sensor before installation.

iPad 3G ภาพ 20

iPad 3G Repair Manual meetips 020.jpg
2010-11-23 15:14ข้อมูลจาก : ifixit.com
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่