กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

สมัครงานทางอินเทอร์เน็ตดีอย่างไร

รู้จัก Job Online    
                                                               
                   การส มัครงารมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานด้วยตนเอง ส่วจดหมายไปสมุครงาน และอีกรูปแบบหนึ่งที่จะกล่าวถึงก็คือ การสมัครงานทางอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า Job Online ซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบการสมัครงานที่ทันสมัย และเริ่มเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีขั้นตอนการสมัครง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายอีกด้วย

         มัครงานทางอินเทอร์เน็ต ดีอย่างไร ?
                                                                       
                  
ปัจจุบันไม่ว่าตะเป็นนักศึกษาที่จบใหม่ หรือคนที่กำลังมองหางานทำ จะนิยมหันมาใช้บริการค้นหาและสมัครงาน
ทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เนื่องจากมีข้อดีหลาย ๆ อย่าง คือ


 • ลดความเหนื่อยจากการเดินทาง      เพราะไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสมัครงานด้วยตนเอง เราจึงไม่ต้องเจอกับ
  ปัญหามากมายที่ทำใหรู้สึกเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจ
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย     เช่น        
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านเอกสาร
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการแต่งตัว
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตาม และค้นหาตำแหน่งงานว่าง


 • ตำแหน่งงานมีการอัพเดตข้อมูลอยู่เสมอ    
       โดยปกติทางเว็บไซต์มักจะมีการอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และข้อมูลอื่น ๆ อยู่เป็นระยะ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามา
  ใช้บริการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าตำแหน่งงานที่ทางบริษัทต่าง ๆ ได้เข้ามาใช้บริการลงทะเบียนประกาศรับสมัครงานกับทางเว็บไซต์ เป็นตำแหน่งงานที่ยังต้องรับคนเข้าทำงาน
  จริง ๆ ซึ่งแตกต่างจากตำแหน่งงานที่ลงประกาศตามหน้าหนังสือระบสมัครงานทั่วไป โดยตำแหน่งงานส่วน
  ใหญ่มักไม่มีการอัพเดตข้อมูลใหม่ ๆ แถมยังเอาตำแหน่งงานที่ได้รับคนเข้าไปทำงานเรียบร้อยแล้ว มาลงประกาศ
  รับสมัครงานอยู่อีก ซำ้แล้วซำ้เล่าทำให้ผู้สมัครหลายต่อหลายคนต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปโดยเปล่า
  ประโยชน์
 • ประหยัดเวลาในการสมัครงาน
        เนื่องจากการสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเดินทางไป สมัครตามที่ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง จึงทำให้การสมัครงานในรูปแบบนี้มีความสะดวกและรวดเร็วกว่าการสมัครงานในรูป แบบอื่น ๆ อีกทั้งยัง
  สามารถสมัครงานได้จำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย ซึ่งช่วยให้ผู้หางานประหยัดเวลาไปได้ไม่น้อย
 • มีตำแหน่งงานให้ค้นหาจำนวนมาก
 • โอกาสที่จะมีบริษัทเรียกตัวไปสัมภาษณ์มีสูง
 • มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสมัครงานมาฝาก
 • ไม่ต้องออกแบบ Resume และจดหมายสมัครงานด้วยตนเอง


ที่มา :  
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่