กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

คุณสมบัติของคุณเหมาะกับตำแหน่งใด

ก่อนสมัครงานควรทราบก่อนว่าตำแหน่งงานที่จะสมัครนั้นต้องการบุคคลที่มี คุณวุฒิระดับใด มีประสบการณ์อย่างไรบ้าง และหน้าที่ในตำแหน่งนั้น จะต้องทำอะไรบ้าง แล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของตัวคุณเองโดยมีลำดับ การพิจารณาดังนี้ค่ะ


1. คุณวุฒิการศึกษา พิจารณาว่าวุฒิการศึกษาที่คุณจบจะสมัครทำงานในตำแหน่งใดได้บ้าง เว้นแต่เขาไม่กำหนดคุณวุฒิหรือสาขาวิชา เพราะโดยปกติถ้าเป็นตำแหน่งงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน บริษัทต่าง ๆ มักจะถือเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิตรงตามที่เขากำหนดก่อน


2. ลักษณะงาน ถ้าคุณสนใจสมัครงานในตำแหน่งใดก็ตาม หากยังไม่ทราบลักษณะงาน คุณ ควรโทรศัพท์สอบถามให้แน่ชัดก่อน ถ้าไม่มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งหน้าที่นั้น ก็ควรจะสอบถามลักษณะงานของตำแหน่งที่รับคุณวุฒิที่คุณจบมา
ข้อสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ควรสมัครงานในตำแหน่งที่มีความรู้ ความสามารถที่จะ ทำงานได้สำเร็จ มีความถนัดและชอบลักษณะงานนั้น ซึ่งจะทำให้ประสบความสำเร็จในงาน


3. ข้อมูลบริษัทที่ จะสมัครงานควรเลือกบริษัทที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่พักอาศัยประจำมากนัก หรือเลือกบริษัทที่อยู่ในทำเลที่มีบ้านเช่า หรือห้องเช่าในราคาพอสมควร หรือเลือกบริษัทที่มี รถรับ-ส่งประจำวัน

4.เงินเดือนค่าจ้างตอบแทน ถ้าสมัครงานเป็นครั้งแรก โอกาสที่จะได้ต่อรองอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้างในระดับที่พอใจคงมีน้อย ดังนั้นหากมีโอกาสสอบถามบริษัทที่จะสมัครงาน ว่าให้เงินเดือนในตำแหน่งนั้นเท่าใดก็จะเป็นการดีเพื่อใช้เปรียบเทียบกับ บริษัทอื่น ๆ

มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่