กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

iPad 3G Ըͧ

ҴԸͧ iPad 3G ҧѺ ѧҡ÷ iPad Wi-Fi ѹ ǷҧǡѹФѺ Ѻҹ繪ҧͧ;ʺѺͧ ѹҨ iPad 3G ҧáѹѧ ͧѹ´աҤѺ ͧ¤Ѻ ͨǪҧ Google Translate ҡѹ š繢ͧ ifixit.com ѹͧѹԧ


Edit Step 1 ? Display Assembly
-The iPad shown in the photos may look slightly different from your iPad, but the procedure is the same.

iPad 3G Ҿ 1

iPad 3G Repair Manual meetips 001.jpg
2010-11-23 14:57

-Insert a metal spudger between the right edge of the display assembly and the rear panel assembly.

iPad 3G Ҿ 2

iPad 3G Repair Manual meetips 002.jpg
2010-11-23 14:57

-Rotate the spudger away from you to release the tabs along the top edge of the display.


     
Step 2
-Insert a second metal spudger between the top edge of the display assembly and the rear panel assembly to keep the tabs from snapping back into place.

iPad 3G Ҿ 3

iPad 3G Repair Manual meetips 003.jpg
2010-11-23 14:57

-Pry the display assembly away from the rear panel.

iPad 3G Ҿ 4

iPad 3G Repair Manual meetips 004.jpg
2010-11-23 14:57


     
Step 3
-Continue prying the display assembly away from the rear panel along the bottom and left edges of the iPad.

iPad 3G Ҿ 5

iPad 3G Repair Manual meetips 005.jpg
2010-11-23 14:57

iPad 3G Ҿ 6

iPad 3G Repair Manual meetips 006.jpg
2010-11-23 14:57Step 4  
-Lift the display assembly away from the rear panel assembly by its right edge.

-Do not excessively lift the display assembly off the rest of the iPad, as a fragile antenna cable with very little slack still connects the two components.

iPad 3G Ҿ 7

iPad 3G Repair Manual meetips 007.jpg
2010-11-23 14:57Step 5
-Use the flat end of a spudger to pry the antenna connector closest to the bottom of the iPad up off its socket on the communications board.

iPad 3G Ҿ 8

iPad 3G Repair Manual meetips 008.jpg
2010-11-23 14:57Step 6
-In the following steps, you will disconnect the three cables attaching the display assembly to the logic board. The cables are for the following components:

iPad 3G Ҿ 9

iPad 3G Repair Manual meetips 009.jpg
2010-11-23 14:57


ᴧ Digitizer

Ambient Light Sensor

ͧ Display Data CableStep 7
-Use the edge of an iPod opening tool to flip up the retaining flaps holding the digitizer ribbon cables in their sockets on the logic board.

iPad 3G Ҿ 10

iPad 3G Repair Manual meetips 010.jpg
2010-11-23 14:57

-Be sure you are flipping up the retaining flap, not the socket itself.

iPad 3G Ҿ 11

iPad 3G Repair Manual meetips 011.jpg
2010-11-23 14:57

-Pull the digitizer ribbon cables straight out of their sockets.

iPad 3G Ҿ 12

iPad 3G Repair Manual meetips 012.jpg
2010-11-23 14:57
มีทิปon Google+
มีทิป :
Ҵ٢鹵͹¤ѺѺԸͧ iPad 3G

Step 8
-Use an iPod opening tool to remove the ambient light sensor connector from its socket by gently prying upward.

iPad 3G Ҿ 13

iPad 3G Repair Manual meetips 013.jpg
2010-11-23 15:13


     
Step 9
-Disconnect the display data cable from the main board by flipping up the metal retainer by its black plastic pull tab.

iPad 3G Ҿ 14

iPad 3G Repair Manual meetips 014.jpg
2010-11-23 15:13

-Pull the cable connector away from its socket.

-Pull the connector parallel to the face of the logic board.

iPad 3G Ҿ 15

iPad 3G Repair Manual meetips 015.jpg
2010-11-23 15:13Step 10  
-Remove the display assembly from the rear panel assembly.

iPad 3G Ҿ 16

iPad 3G Repair Manual meetips 016.jpg
2010-11-23 15:13Step 11 ? Ambient Light Sensor
-If necessary, peel the strip of foam tape off the ambient light sensor.

-It is not necessary to completely remove the foam tape attached to the antenna.

iPad 3G Ҿ 17

iPad 3G Repair Manual meetips 017.jpg
2010-11-23 15:13


      
Step 12
-Use the edge of an iPod opening tool to carefully pry the ambient light sensor board off the adhesive securing it to the display frame.

iPad 3G Ҿ 18

iPad 3G Repair Manual meetips 018.jpg
2010-11-23 15:13

-Once you've gained enough clearance, peel the ambient light sensor off the LCD.

iPad 3G Ҿ 19

iPad 3G Repair Manual meetips 019.jpg
2010-11-23 15:14

-If necessary, attach the plastic view window to your new ambient light sensor before installation.

iPad 3G Ҿ 20

iPad 3G Repair Manual meetips 020.jpg
2010-11-23 15:14Ũҡ : ifixit.com
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่