กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

กรมข่าวทหารบก เปิดสอบนายทหารประทวนประจำการชายเพื่อคัดเลือกไปผลัดเปลี่ยนตำแหน่ง

กรมข่าวทหารบก เปิดสอบรับนายทหารประทวนประจำการชายไม่จำกัดเหล่า

รายละเอียด เปิดสอบกรมข่าวทหารบก
ประกาศกรมข่าวทหารบก รับนายทหารประทวนประจำการชายไม่จำกัดเหล่า เพื่อเปิดสอบคัดเลือกไปผลัดเปลี่ยนตำแหน่ง

เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ รวม ๘ ตำแหน่ง

๑ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/วอชิงตัน
๒ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/โตเกียว
๓ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/ปารีส
๔ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/ฮานอย
๕ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/เวียงจันทน์
๖ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/พนมเปญ
๗ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/อิสลามาบัด
๘ เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ.ไทย/แคนเบอร์รา

หน่วยที่จะส่งผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ต้องเป็นหน่วยระดับ
นขต.ทบ. ทั้งนี้ สามารถส่งผู้สมัครได้ไม่เกิน ๒ เท่าของตำแหน่งที่เปิดสอบ โดยรวบรวม
ใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งให้ ขว.ทบ. ภายใน ๓๑ ส.ค.๕๔ (หลัง ๓๑๑๖๓๐ ส.ค.๕๔ ถือว่าสละสิทธิ์)

รายละเอียดเปิดสอบรับสมัคร :  http://www.rta.mi.th/data/information/2011/08/data-news1.pdf
ประกาศรับสมัครเปิดสอบ :  ที่อยู่ : กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 02-2977264


ประกาศกรมข่าวทหารบก เปิดสอบนายทหารประทวนประจำการชายเพื่อคัดเลือกไปผลัดเปลี่ยนตำแหน่ง
มีทิปon Google+
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่