กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบรับสมัครพนักงานราชการ ครู วุฒิปริญญาตรี 300 ตำแหน่ง

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู  วุฒิปริญญาตรี 300 ตำแหน่ง
  
รายละเอียด งานราชการที่เปิดสอบสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู วุฒิปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
อัตราเงินเดือน : 10010 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 300 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  
1.ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและ
2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายในวันปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   
เปิดสอบรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554
ประกาศรับสมัครเปิดสอบ : สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : http://www.boga.go.th

ประกาศสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู วุฒิปริญญาตรี 300 ตำแหน่ง
มีทิปon Google+
มีทิป :
เก็งข้อสอบ ครูอาชีวะ ตำแหน่งพนักงานราชการ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ ครผู้ช่วย กรมอาชีวศึกษา ปี 54 ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
วิชาที่ใช้สอบ ครผู้ช่วย กรมอาชีวศึกษา
1.  ข้อสอบความรอบรู้  
         1.1  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
         1.2  กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
                1.2.1  กฎหมายว่าด้วยการศึกษาชาติ
                1.2.2  กฎหมายว่าดัวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
                1.2.3  กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                1.2.4  กฎหมายว่าดัวยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                1.2.4  กฎหทายการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติของวิชาชีพครู
         2.1  วินัยและการรักษาวินัย
         2.2  คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยม
         2.3  มาตรฐานวิชาชีพ
         2.4  จรรยาบรรณวิชาชีพ
         2.5  สมรรถนะวิชาชีพ
  - ข้อมูลเกี่ยวกับกรมอาชีวศึกษา  
-  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ         


http://www.meetips.com/read.php?tid=1389
มีทิป :
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งครู

- แนวข้อสอบเรื่อง  วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 2551
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2542
- แนวข้อสอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
- แนวข้อสอบ กฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 และ ฉบับที่1 พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบครู (ความรอบรู้ สังคม เศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน)
- แนวข้อสอบวิชาการศึกษา 500 ข้อ
- แนวข้อสอบวิชาชีพครู  150 ข้อ
- แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป  200ข้อ

http://www.meetips.com/read.php?tid=1392
มีทิป :
มีทิป :
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบครูอาชีวศึกษา  ใหม่ล่าสุด
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail  

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งครู

- แนวข้อสอบเรื่อง  วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 2551
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2542
- แนวข้อสอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
- แนวข้อสอบ กฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 และ ฉบับที่1 พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบครู (ความรอบรู้ สังคม เศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน)
- แนวข้อสอบวิชาการศึกษา 500 ข้อ
- แนวข้อสอบวิชาชีพครู  150 ข้อ
- แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป  200ข้อ
  
สนใจสั่งซื้อมาที่ iamaom5@hotmail.com  หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สุมาลี 080-604-2510 => ระวังโดนหลอก หรือ 086-369-0688   
ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท  ส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  => ระวังโดนหลอก  ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 Sumalee Thongyot ออมทรัพย์  โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 080-604-2510 => ระวังโดนหลอก หรือ 086-369-0688
มีทิป :
ทำไมเงินเดือนพนักงานครูยังไม่ออกคะ   4เดือนแล้วช่วยตอบหน่อย
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่