กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่

ภาพจากเลนส์ Nikon AF-D 50mm F1.8 ประกบคู่กับ กล้อง Panasonic LUMIX DMC GF1 เดินงาน Motor expo 2010

ภาพจากเลนส์ Nikon AF-D 50mm F1.8 ประกบคู่กับ กล้อง Panasonic LUMIX DMC GF1

หลังจากที่ผมได้ Adapter Nikon to micro4/3 มาแล้ว อาทิตย์ที่ผ่านมา ก็เลยได้ลอง เลนส์ Nikon AF-D 50mm F1.8 กับกล้อง Panasonic LUMIX DMC GF1 ต้อบแรกก็หมุนไม่ค่อยเขาเป้าเท่าไหรเพราะนางแบบเธอขยับไปขยับมา ไม่เหมือนตอนช้อมยิงกระป๋องที่บ้านกระป้องอยู่นิ้งหมันยังไงก็เขา แตหมุนไปซักพักก็เริมจับทางได้ครับ เริ่มเข่าเป้าแล้วครับ ทีนี้นางแบบจะไว้แค่ไหนเราก็เริ่มจะทันแล้ว ภาพพวกนี้ผมถ่ายด้วยเลนส์ Nikon AF-D 50mm F1.8ทั้งหมด นำมาให้ชมบางส่วน อีกบางส่วนย่อยังไม่เสร็จเดียวตามมา รูปที่ถ่ายมีทั้งรูปใช้แฟชและไม่ใช้แฟช ผมใช้ F อยู่ในช่วง F2-2.8 สังเกตงายๆถ้า F2 โบเก้จะกลม ถ้า F2.8 จะออกเหลี่ยมนิดหนึง งานนี้คนเยอะมากขยับหามุมไม่ได้เลยติดคนตลอก แต่ก็กดมาเกิน 300 รูป เสียก็เยอะเหมือนกัน

ผมไม่ไช่ตากล้อง แค่ผมชอบในการถ่ายภาพ รูปทุกรูปติชมได้ตามสบายครับ

ต่อยอดมาจาก Adapter Nikon to micro4/3 แปลงเลนส์ Nikon มาใช้กับกล้อง Panasonic LUMIX DMC GF1

ภาพ 01

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8001.jpg
2010-12-14 16:55


ภาพ 02

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8002.jpg
2010-12-14 16:55


ภาพ 03

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8003.jpg
2010-12-14 16:55
มีทิปon Google+
มีทิป :

ภาพ 04

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8004.jpg
2010-12-14 16:58


ภาพ 05

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8005.jpg
2010-12-14 16:59


ภาพ 06

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8006.jpg
2010-12-14 16:59
มีทิป :

ภาพ 07

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8007.jpg
2010-12-14 17:00


ภาพ 08

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8008.jpg
2010-12-14 17:00


ภาพ 09

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8009.jpg
2010-12-14 17:00
มีทิป :

ภาพ 10

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8010.jpg
2010-12-14 17:01


ภาพ 11

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8011.jpg
2010-12-14 17:01


ภาพ 12

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8012.jpg
2010-12-14 17:01
มีทิป :

ภาพ 13

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8013.jpg
2010-12-14 17:02


ภาพ 14

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8014.jpg
2010-12-14 17:02


ภาพ 15

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8015.jpg
2010-12-14 17:03
มีทิป :

ภาพ 16

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8016.jpg
2010-12-14 17:04


ภาพ 17

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8017.jpg
2010-12-14 17:04


ภาพ 18

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8018.jpg
2010-12-14 17:04
มีทิป :

ภาพ 19

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8019.jpg
2010-12-14 17:05


ภาพ 20

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8020.jpg
2010-12-14 17:05


ภาพ 21

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8021.jpg
2010-12-14 17:05
มีทิป :

ภาพ 22

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8022.jpg
2010-12-14 17:07


ภาพ 23

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8023.jpg
2010-12-14 17:07


ภาพ 24

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8024.jpg
2010-12-14 17:07
มีทิป :

ภาพ 25

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8025.jpg
2010-12-14 17:08


ภาพ 26

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8026.jpg
2010-12-14 17:08


ภาพ 27

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8027.jpg
2010-12-14 17:08
มีทิป :

ภาพ 28

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8028.jpg
2010-12-14 17:10


ภาพ 29

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8029.jpg
2010-12-14 17:10


ภาพ 30

meetips Nikon AF-D 50mm F1.8030.jpg
2010-12-14 17:10
มีทิป :
กลับไปยังรายบอร์ด ตอบกลับ โพสต์ใหม่